Ders.im'de bir konu ile ilgili özet oluşturabilirsiniz. Özet; bir konunun, sözün ya da yazının anlamını ana çizgileriyle, kısa ve öz bir biçimde veren anlatım ya da yazı.